ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง
จังหวัดอุบลราชธานี  34360

โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4525-2740

E-Mail : admin@nonklangsomrong.go.th

Share on Line
Share on Pinterest