ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 3 - บ้านห่องแดง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Line
Share on Pinterest