โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาสร้างป่า รักษ์ป่า"

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาสร้างป่า รักษ์ป่า"

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางได้จัด โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาสร้างป่า รักษ์ป่า" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปี 2564 ณ วัดบ้านห่องแดง หมู่ที่ 2 และสำนักสงฆ์ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Line
Share on Pinterest