พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และในเวลา 17.40 น.พิธีถวายราชสักการะ แลพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมอำเภอสำโรง

Share on Line
Share on Pinterest