กิจกรรม Big cleaning day อุบลเมืองสะอาด

กิจกรรม Big cleaning day อุบลเมืองสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางนำโดย นายสุนัน พันธ์ทองดี เลขานุการนายกฯ ร่วมกับอสม.ตำบลโนนกลางและจิตอาสาร่วมกิจกรรม Big cleaning day อุบลเมืองสะอาด ณ บ้านโนนกลาง หมู่ 9 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง                 จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Line
Share on Pinterest