วัดบ้านโนนสัง

วัดบ้านโนนสัง

วัดบ้านโนนสัง ถนนทางหลวงชนบท 4051 หมู่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชานี 

Share on Line
Share on Pinterest