วัดบ้านโคกสว่าง

วัดบ้านโคกสว่าง

วัดบ้านโคกสว่าง - โคกใหม่พัฒนา หมู่ 7,10 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง     จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Line
Share on Pinterest