โรงเรียนบ้านหนองไฮ

โรงเรียนบ้านหนองไฮ

โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) ที่ตั้ง หมู่4 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  34360  โทรศัพท์ 097-3417197

Share on Line
Share on Pinterest