โรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดง

โรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดง
-

โรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดงที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง

จังหวัดอุบลราชธานี 34360  โทรศัพท์ 045-370705

Share on Line
Share on Pinterest