ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตรมีศักยภาพ ประชาชนมีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

ที่นี่..ตำบลโนนกลาง

  • 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมัง

  • 2 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

  • 3 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

  • 4 โรงเรียนบ้านดอนม่วง

  • 5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ

  • 6 โรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดง

  • 7 ที่พักสงฆ์ดงทุ่งสว่างเจริญธรรม

  • 8 วัดบ้านโคกสว่าง

  • 9 วัดบ้านโนนสัง

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.โนนกลาง ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000002
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000013
คน
icon
เดือนนี้
0000050
คน
icon
ปีนี้
0001367
คน
icon
ทั้งหมด
0003011
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest